Blog | EQUAZEN®

Odkrywanie ADHD – Przeciętna Historia

By PORADY DLA RODZICÓW

Odkrywanie ADHD – Przeciętna Historia Historia przypadku Rodzi się mały człowiek. Jest dzieckiem rozkrzyczanym, często płacze; jak tylko zaczyna chodzić, to od razu biega, więc jego rodzic musi mieć oczy z każdej strony głowy. Maluch nie potrafi nawet na chwilę…

Read More

Dziecko z ADHD w dzisiejszym świecie – Opis zjawiska

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dziecko z ADHD w dzisiejszym świecie – Opis zjawiska I. Słów parę o samym schorzeniu Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder wg. klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) charakteryzuje się trudnościami wpływającymi na skuteczność zachowań nastawionych…

Read More
diagnoza zespołu nadpobbudliwości psychoruchowej u dzieci

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

By PROBLEMY NEUROROZWOJOWE

Zespół hiperkinetyczny z deficytem uwagi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – ADHD. To obowiązujące w literaturze określenia zaburzenia neurorozwojowego wieku dziecięcego. Co oznaczają te obco brzmiące nazwy? Dla części osób są wymysłem specjalistów na określenie niegrzecznych dzieci, dla innych…

Read More

Wybrane zaburzenia neurorozwojowe u dzieci

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Zaburzenia neurorozwojowe stanowią bardzo szerokie pojęcie obejmujące zaburzenia charakterystyczne dla wieku rozwojowego, tzn. ujawniają się zwykle w okresie niemowlęcym, dzieciństwie lub w wieku dorastania. Powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym oraz w okresie wczesnego dzieciństwa,…

Read More