Archiwa: PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO | EQUAZEN®
Category

PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dziecko z ADHD w dzisiejszym świecie – Opis zjawiska

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dziecko z ADHD w dzisiejszym świecie – Opis zjawiska I. Słów parę o samym schorzeniu Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder wg. klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) charakteryzuje się trudnościami wpływającymi na skuteczność zachowań nastawionych…

Read More

Wybrane zaburzenia neurorozwojowe u dzieci

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Zaburzenia neurorozwojowe stanowią bardzo szerokie pojęcie obejmujące zaburzenia charakterystyczne dla wieku rozwojowego, tzn. ujawniają się zwykle w okresie niemowlęcym, dzieciństwie lub w wieku dorastania. Powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym oraz w okresie wczesnego dzieciństwa,…

Read More

Dysleksja

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dysleksja to trudności w czytaniu przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści. Już we wcześniejszym wieku można dostrzec sygnały, które mogą wskazywać na ryzyko dysleksji. Małe dziecko wykazuje obniżone napięcie mięśniowe, słabo raczkuje, ma małą sprawność…

Read More