Category

PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dysleksja

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dysleksja to trudności w czytaniu przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści. Już we wcześniejszym wieku można dostrzec sygnały, które mogą wskazywać na ryzyko dysleksji. Małe dziecko wykazuje obniżone napięcie mięśniowe, słabo raczkuje, ma małą sprawność…

Read More