„Suplementacja EQUAZEN®, to na pewno było ogromne wsparcie, które dopełniło terapię i poprawiło ogólne funkcjonowanie moich dzieci, całej trójki”
Sabina – mama Eryka, Elizy i Emila

Rodzina kwasów omega-3

Rodzina kwasów omega-3

Omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) stanowi istotny składnik budulcowy tkanki nerwowej, a zwłaszcza błon komórkowych neuronów. Jednak mimo tego, że u dzieci z problemami koncentracji uwagi czy nadpobudliwością obserwuje się niedobory DHA, to suplementacja diety tylko o ten składnik nie przynosiła oczekiwanej poprawy.

Na drodze naukowych poszukiwań okazało się, że podawanie kwasów tłuszczowych Omega-3 z przewagą kwasu eikozapentaeonowego – EPA, znacząco wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, co zaobserwowano u dzieci z niewystarczającą koncentracją uwagi, nadpobudliwością, impulsywnością, a także z opóźnioną mową, ze specyficznymi trudnościami w nauce (m.in. czytania i pisania).

Znaczenie EPA i DHA w suplementacji

Badania kliniczne pokazują, że kluczowe znaczenie ma fakt, który kwas tłuszczowy omega-3 podajemy dzieciom z zaburzeniami uwagi, zachowania i uczenia się.

BRAK POPRAWY

Preparaty zawierające tylko omega-3 DHA nie przynosiły poprawy

Mimo że u dzieci z objawami ADHD obserwuje się niedobory kwasu omega-3 DHA, to jego podawanie nie przynosiło oczekiwanej poprawy, nie miało też wpływu na funkcje poznawcze u dzieci zdrowych, uzyskiwano podniesienie stężenia DHA w surowicy krwi, ale nie otrzymywano poprawy klinicznej (Hirayama 2004, Voigt 2001; Ryan 2008, Kennedy 2009).

ZNIKOMA POPRAWA

Preparaty łączące omega-3 DHA i omega-3 EPA z przewagą omega-3 DHA dawały znikomą poprawę

Podawanie kwasu omega-3 DHA w połaczeniu innymi kwasami tłuszczowymi dawało niewielką poprawę u dzieci z zaburzeniami zachowania i uwagi (Richardson 2002, Stevens 2003, Itomura 2005), jak i u dzieci zdrowych (Kirby 2010).

ZNACZĄCA POPRAWA

Preparaty ze znaczaca przewagą omega-3 EPA przy niewielkiej zawartości omega-3 DHA dawały najlepsze rezultaty

Podawanie kwasów tłuszczowych ze znaczącą przewagą omega-3 EPA daje pozytywne efekty stosowania u dzieci z objawami ADHD, specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania (Rochardson 2005, Sinn 2007, Johnson 2008, Portwood 2006).

Badania dowodzą, że to właśnie omega-3 EPA może być tym wielonasyconym kwasem tłuszczowym, który odpowiada za poprawę uwagi, koncentracji i uczenie się.

Paradoks kwasów tłuszczowych

Badania dowodzą, że to właśnie omega-3 EPA może być tym wielonasyconym kwasem tłuszczowym, który odpowiada za poprawę uwagi, koncentracji i uczenie się.

omega-3 DHA

jest kwasem tłuszczowym strukturalnym i budulcem wszystkich nerwów i komórek.

Podawanie omega-3 DHA nie przynosi oczekiwanego efektu w badaniach klinicznych.

Wynika to z faktu, że za niedoborami leży nie tylko mniejsza podaż i produkcja omega-3 DHA, ale również jego przyspieszone uwalnianie z błon komórek nerwowych przez enzym fosfolipaza A2.

brak poprawy

omega-3 EPA

jest kwasem funkcyjnym niezbędnym przy przekazywaniu informacji między komórkami mózgowymi. EPA stabilizuje obecność omega-3 DHA w błonach komórek nerwowych.

Podawanie omega-3 EPA przynosi pozytywny efekt kliniczny.

Omega-3 EPA daje wyraźną poprawę, gdyż zmniejsza aktywność fosfolipazy A2 i spowalnia uwalnianie omega-3 DHA z błon komórek nerwowych mózgu. Omega-3 EPA w procesie metabolizmu może być przekształcany do omega-3 DHA.

poprawy

Działanie kwasu eikozapentaenowego EPA

Kwas wielonienasycony omega-3 EPA jest uznawany za kwas funkcyjny, wpływający na funkcjonowanie wielu systemów w naszym organizmie. Funkcjonowanie EPA mozna zauważyc w czterech obszarach:

1

Enzym fosfolipaza A2 (PLA2) uwalnia strukturalne kwasy tłuszczowe omega-3 DHA i omega-6 AA z błon komórkowych. Uważa się, że omega-3 EPA lub jego metabolity pełnią rolę wyrównawczą pomagając utrzymać strukturalne kwasy tłuszczowe na właściwym miejscu.

2

Jesli istnieje taka potrzeba omega-3 EPA moze zostać łatwo przemieniony w omega-3 DHA i odegrać rolę strukturalną, ale omega-3 DHA nie może zostać łatwo zamieniony w omega-3 EPA.

3

Fosfolipidy błon komórkowych zawierające omaga-3 DHA i omega-6 AA stabilizują obecność białek receptorowych w błonach komórek nerwowych (Bell 2004, Song 2007). Omega-3 EPA lub jego pochodne pomagają regulować ten proces przez utrzymanie równowagi strukturalnych kwasów tłuszczowych.

4

Omega-3 EPA jest matczyną cząsteczką dla kilku grup pochodnych, z których wszystkie mają ważne funkcje fizjologiczne takie, jak: kontrola ciśnienia krwi i pośredniczenie w stanach zapalnych [prostaglandyny serii 3 (PGA3, PGE3, PGF3, PGI30, tromboksany (TXA3) i leukotrieny (LTB5, LTC5, LTD5)] (Das 2005).

DAH i EPA to kwasy tłuszczowe omega-3 o odmiennych własciwościach: DHA ma znaczenie jako materiał budulcowy, natomiast EPA spełnia funkcję regulacyjną, wspomagając prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Dlatego tak ważne jest, żeby podejmując decyzję o suplementacji kwasami tłuszczowymi zwracać uwagę na to, o jakie konkretnie składniki i w jakich proporcjach chcemy uzupełnić dietę dzieci z problemami wieku rozwojowego.

EQUAZEN® – źródło naturalnych, wolnych od toksyn kwasów tłuszczowych. Pierwszy oparty na naukowych dowodach, naturalny produkt bogaty w kwas omega-3 EPA. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych.

Zobacz wszystkie produkty