„Suplementacja EQUAZEN®, to na pewno było ogromne wsparcie, które dopełniło terapię i poprawiło ogólne funkcjonowanie moich dzieci, całej trójki”
Sabina – mama Eryka, Elizy i Emila
Problemy wieku rozwojowego
05

Nieprawidłowe zachowania i agresja

U co dziesiątego dziecka lub nastolatka występują tak zwane zachowania opozycyjno – buntownicze. Dziecko nie tylko uporczywie odmawia posłuszeństwa rodzicom i nauczycielom; umyślnie neguje zasady, celowo zaczepia i prowokuje innych. Wymyśla różne sposoby, żeby sprawić innym przykrość. Jednocześnie jest przewrażliwione, z byle powodu wpada we wściekłość, a wtedy nierzadko niszczy przedmioty, przeklina i obraża innych.

Niektóre „trudne” dzieci z czasem mogą pójść jeszcze dalej; następnym krokiem może być jawny sprzeciw wobec norm. Rozpoczynają się ucieczki z domu i szkoły, sięganie po alkohol i narkotyki; w końcu pojawiają się kradzieże, włamania czy agresja wobec innych. Wtedy mówimy o zaburzeniach zachowania. Niestety dalsza konsekwencją może być kolizja z prawem i wykluczenie społeczne.

Nadmierne tempo życia powoduje coraz mniej czasu na rozmowy z dzieckiem, zainteresowanie jego życiem i problemami. Dziecko osamotnione, pozbawione wzorców zachowania, łatwo ulega wpływom telewizji lub internetu. Potrzeba wyróżnienia się i poszukiwanie własnej tożsamości, przy braku umiejętności społecznych może wyzwalać u dziecka agresje.

Pewne dysfunkcje biologiczne, w tym związane z nieprawidłowa dieta sprzyjają występowaniu problemów z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością dzieci. Praca z trudnym dzieckiem wymaga ciężkiej, wspólnej pracy rodziców, psychoterapeutów i pedagogów.

Podawanie preparatu EQUAZEN® może być cennym uzupełnieniem działań terapeutycznych u dzieci i młodzieży z niewłaściwym zachowaniem lub agresja.

Bardzo ważne jest jak najszybsze wychwycenie niepokojących sygnałów i podjęcie działań terapeutycznych jak najwcześniej, zanim rozwinie się i utrwali nieprawidłowa osobowość u nastolatka.

Problem nieprawidłowego zachowania i agresji
dotyczy Twojego dziecka?
Zajrzyj do naszego poradnika!

ZOBACZ PORADY