„Suplementacja EQUAZEN®, to na pewno było ogromne wsparcie, które dopełniło terapię i poprawiło ogólne funkcjonowanie moich dzieci, całej trójki”
Sabina – mama Eryka, Elizy i Emila

Rekomendacja

Jako pierwszy preparat EQUAZEN® otrzymał  rekomendację Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych do stosowania w opóźnieniach rozwoju mowy, zaburzeniach koncentracji, uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej.

Rekomendacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych:

Udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) w procesach metabolicznych i dojrzewaniu mózgu był przedmiotem wielu badań, w których opisywano ich wpływ między innymi na zapobieganie apoptozy neuronów, na wzrost i dojrzewanie neuronów(2,3), na synaptogenezę(4), modulowanie neurotransmisji(5), a także na regulację ekspresji genów(6).

WNKT w zależności od lokalizacji pierwszego nienasyconego wiązania są określane mianem między innymi: omega-3, omega-6, omega-9. Wśród nich są związki, które odgrywają szczególną rolę w budowie i prawidłowej czynności błon komórkowych oraz czynności synaps. Są to między innymi: kwas eikozapentaenowy (omega-3 EPA), kwas arachidonowy (omega 6 AA), kwas dokozaheksaenowy (omega-3 DHA) i kwas gamma-linolenowy (omega-6 GLA)(7).

Źródłem tych związków w organizmie są tzw. niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) tj.: kwas alfa-linolenowy (ALA) i linolowy (LA). Oba te związki powinny być składnikami diety. Ich brak w pożywieniu powoduje wtórnie niedobór DHA, EPA i GLA. Poza tym dysfunkcja układu enzymatycznego odpowiedzialnego za metabolizm NNKT – ALA i LA i przyspieszony metabolizm omega 3-DHA i omega-6 AA, przyczynić się może do wtórnych niedoborów WNKT. Wykorzystanie z diety ALA i LA jest jednak mało skuteczne, gdyż tylko znikomy procent (0,2-2,0%) jest metabolizowany do EPA(8). Dlatego najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia organizmowi WNKT (omega-3 EPA i DHA) jest ich suplementacja, głównie w postaci olejów rybnych, tłustych ryb, owoców morza, a także oleju z wiesiołka, który zawiera kwas omega-6 GLA. Oprócz podaży tych substancji w diecie istnieje możliwość podania preparatu EQUAZEN® (Qpharma), którego skład tj.: olej z ryb morskich o wysokiej zawartości EPA, olej z wiesiołka oraz przeciwutleniacz tj. witamina E są także doskonałą formą uzupełniania ich niedoborów w organizmie.

Stosowanie preparatu EQUAZEN®, będącego kombinacją EPA, DHAi GLA, u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, okazało się niezwykle skuteczne w poprawie dysfunkcji określanej mianem zespołu zaburzeń koordynacji u dzieci (dyspraksji – developmental coordination disorder) polegającej między innymi na występowaniu trudności szkolnych, dysfunkcji poznawczych, zaburzeń zachowania i ruchu etc. Już po trzymiesięcznym okresie jego podawania obserwowano poprawę przede wszystkim umiejętności czytania i pisania, a także objawów charakterystycznych dla ADHD. Wnioski takie wynikały z badania Oxford-Durham, badania randomizowanego, kontrolowanego placebo, z podwójną próbą ślepą(9).

Podobnie w przypadku dzieci z objawami ADHD, które otrzymywały EQUAZEN®, także w badaniach randomizowanych, placebo kontrolowanych z podwójną próbą ślepą, już po 15 tygodniach podawania tego preparatu zauważono znaczną poprawę w zachowaniu i funkcjach poznawczych(10,11). Poza tym wyniki badań otwartych potwierdzają te obserwacje i wskazują także na występowanie poprawy koncentracji, uwagi i funkcji językowych oraz poprawę mowy u dzieci z opóźnionym jej rozwojem(12).

Suplementacja WNKT w postaci preparatu EQUAZEN® była też przedmiotem badań randomizowanych, placebo kontrolowanych z podwójną próbą ślepą u dzieci i młodzieży z ADHD nieleczonych lekami psychostymulującymi(13,14) oraz w połączeniu z tymi lekami(15,16). Zmniejszenie nasilenia objawów obserwowano już po 3 miesiącach, po kolejnych trzech miesiącach liczebność grupy z poprawą dochodziła do 50%. Szczególną poprawę zauważono u chorych z podtypem z zaburzeniami uwagi. Zastosowanie WNKT nie zastępuje terapii tego zespołu chorobowego zgodnie z przyjętymi do tej pory standardami leczenia ADHD(17).

Analiza i przegląd doniesień opublikowanych i prezentowanych na konferencjach na temat możliwości i efektów zastosowania preparatu EQUAZEN® pozwala na rekomendowanie jego użycia w przypadku występowania u dzieci i młodzieży opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń koncentracji, uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej.

Sposób użycia: stosowanie preparatu EQUAZEN® wymaga zastosowania w pierwszej kolejności tzw. dawki nasycającej tj. 6 kapsułek dziennie lub 15ml płynu, w dawkach podzielonych przez 12 tygodni, a następnie stosowanie dawki podtrzymującej tj. 2 kapsułek lub 5ml płynu.

 

Podpisano

W imieniu Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Prof. UM dr hab. med. Barbara Steinborn

 

Przypisy

 1. Kim, H.Y., M. Akbar, and A. Lau, Effects of docosapentaenoic acid on neural apoptosis. Lipids, 2003. 38(4): p. 453-45
 2. Calderon, F. and H.Y. Kim, Docosahexaenoic acid promotes neurite growth in hippocampal neurons. J. Neurochem, 2004. 90(4): p. 979-988.
 3. Kawakita, E., M. Hashimoto, and O. Shido, Docosahexaenoic acid promotes neurogenesis in vitro and in vivo. Neuroscience, 2005. 139(3): p. 991-997.
 4. Wurtman, R.J., et al., Synaptic proteins and phospholipids are increased in gerbil brain by administering uridine plus docosahexaenoic acid orally. Brain Res, 2006. 1088(1): p. 83-92.
 5. Ahmad, S.0., J.H. Park, and J.D. Radel, Reduced numbers of dopamine neurons in the substantia nigra pars compacta and ventral tegmental area of rats fed an n-3 polyunsaturated fatty acid-deficient diet: a stereological study. Neurosci Lett, 2008. 438(3): p. 303-307.
 6. Rojas, C.V., C.V. Martinez, and I. Flores, Gene expression analysis in human fetal retinal explants treated with docosahexaenoic acid. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2003. 44(7): p. 3170-3177.
 7. Schuchardt, J., et al., Significance of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFAS) for the development and behaviour of children. European Journal of Pediatrics, 2010. 169(2): p. 149-164.
 8. Salem, N.J., R. Pawlosky, and B. Wegher, In vivo conversion of linoleic acid to arachidonic acid in human adults. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 1999. 60(5-6): p. 407-410.
 9. Richardson, A.J. and P. Montgomery, The Oxford-Durham Study: A randomized, controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental coordination disorder. Pediatrcs, 2005. 115(5): p. 1360-1366.
 10. Sinn, N. and J. Bryan, Effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on learning and behavior problems associated with child ADHDJ Dev Behav Pediatr, 2007. 28(2): p.82-91.
 11. Sinn, N., J. Bryan, and C. Wilson, Cognitive effects of polyunsaturated fatty acids in children with attention deficit hyperactivity disorder symptoms: A randomised controlled trial. Prostaglandins, Leucotrienes and Essential Fatty Acids, 2008. 78(4-5): p. 311-326.
 12. Portwood, M.M., The role of dietary fatty acids in children’s behaviour and learning. Nutrition and Health, 2006. 18: p. 219-232.
 13. Johnson, M., et al., Changes in plasma omega3/6 fatty acid profiles in randomized placebo-controlled study in children and adolescents with ADHD, in Congress ADHD. 2011: Berlin.
 14. Johnson, M., et al.. Omega-3/omega-6 fatty acids for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. A randomized placebo-controlled trial in children and adolescents. Journal of Attention Disorder,2008.
 15. Hackenberg, B., C. Gryll, and W.A. Schuhmayer, Promising results with a dietary supplement in the treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children, in Congress ADHD. 2011: Berlin.
 16. Barragan-Perez, E.J., Efficacy and safety of omega-3/6 fatty acid supplementation alone or in combination with methylphenidate in pediatric patients with ADHD, in Congress ADHD. 2011: Berlin.
 17. Richardson, A.J., Omega-3 fatty acid in ADHD and related neurodevelopmental disorders. Int Rev Psychiatry, 2006. 18(2): p. 155-172.